yıldızname burcu akrep olan erkeklerin özellikleri

Hangi kişinin taili akrep ve yıldızı mars olsa, kaba tenli ve kaba yüzlü, öfkeli, işinde sabırsız olur, tez bıra­kıp tez vazgeçer. Daima gü­lüp oynamayı sevmez. Kimsenin yanında sözü geçmez. Kibirli olup kimsenin iyiliğini bilmez. Gıybet, günah, zina ve livata edici olur. Namaza cahil olsa her kime hizmet ederse akıbet zarar görür ve yavuzluğa erişir. Düşleri çok görür. Unutkan olur. Her kim bu talili olursa gerektir ki yüz yir­mi dokuz kere ya Latif, iki yüz seksen altı kere Ya Raûfu okumalıdır. Her Cumartesi günü olmalıdır. Ayın ilk Cumartesi günü hurûf-i heca veyahut mukattaa ile yazıp taşımalıdır. Güzel koku ile başında bulundur­malıdır. Ta ki yavuz hasletlerden ve nefs-i emmareden mahfuz olsun. sağlık ve huzuru evi akrep'dir. sağlık ve huzuru güç olur.
Mal evi yay'dir. Mal elde eder. Kardeşleri, komşuları ve seyahat evi oğlak'dir. Kardeşlerinden ve komşularından kahır çe­ker, bîhuzur olur. Anası ve babası evi kova'dir. Onlardan fayda göremez. Sonradan mal sahibi olur. Oğlu ve kızı evi balık'tur. Evladından zor görür. Hastalığı evi koç'dir. Hastalığı sıcaktan, başından, kan almaktan, sarlıktan olur. Kan aldırmak, iyi gelir. kadın evi boğa'dir. Başından dört nikâh geçer. Ölümü yürek ağrısından olur. seyahate çıka­rsa iyi gelir. Başlangıçta gitmelidir, kutlu ve hayırlı olur.İşi ve gücü evi aslan'dir. İşi ve gücü faydalı olur.Ümidi evi başak'dir. Her taraftan hayır görür. Düşman evi terazi'dır. Düşmanları genç kişiler ve kadınler olur. Cumartesi yararlı olur ve ilaç kullanmak iyi gelir. Safer ayı kutlu ve hayırlı olur. Yeni ay gör­se parmaklarına bakıp on iki kere Salavat, on kere Fâtiha-i Şerife, on kere Ayetül kürsî ve on kere Elem neşrah leke okumalıdır. Zira her işinde hayırlı olur.Ölüm korkusu iki yaşında ve otuz yaşında olur. Eğer bunları geçerse seksen yıl beş ay on gün ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah.

YILDIZ.NAME Dostları