yıldızname burcu boğa olan erkeklerin özellikleri

Hangi kişinin burcu ikizler ve yıldızı merkür olsa, o kişi âlim­leri sever ve kâtip olur. Mura­dına erer.
sağlık ve huzuru  evi  ikizler'dır.   İyi adamlarla görü-şür. Mal evi yengeç'dır. Zengin olur.
Kardeşleri evi aslan'dir. Onlardan çok fayda görür. Ana ve peder evi başak'dir. Ana ve pederinden hoşnut olur. Oğlu ve kızı evi terazi'dır. Oğlu ve kızı çok olur.Hastalığı evi akrep'dir. Hastalığı ayak ve diz ağrısın-dan olur ve tez geçer. kadın evi yay'dir. kadıni saliha olur. Ölüm evi kova'dir. Ölüm yürek ağrısından olur. Sağında bir sihir alâmetinden ağrı olur. Müvesvis olur. Mal evi ikizler'dır. Mal kazanıp israf eder. Evladı evi terazi'dır. Evladı çok, ekseri erkek olur. Lâkin tebea illeti olur. Nikâh evi yay'dir. İki nikâh görünür.
Gözünde bir nişan olur. Ayağında kelb ısırığı ve yanık olur. Düşman evi boğa'dir. Düşmanları çok olup zafer bulamazlar. Lâkin Çarşamba günü ve Zilhicce ayında yararlı olur. Yeni ay görse akçeye baksın. On Fatiha ve on Elem neşrahleke okusun, kutlu ve hayırlı tir. Yeşil elbise giymelidir. Uluların sağında dursa dilek ve isteki yerine gelir. Mühim işleri için Çarşamba günü Esmaül Hüsnâ yazıp taşımalıdır. Ölüm korkusu üç yerde olur. Yedi yaşında, kırk yaşında ve kırk üç yaşında. Bunları geçerse seksen yıl yedi ay ve yedi gün ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe, illallah

YILDIZ.NAME Dostları