yıldızname burcu koç olan erkeklerin özellikleri

Hangi kişini burcu koç ve yıldızı mars olsa erkek yıldızlı olur.Beyaz tenli ve saçları siyah olur.Tüm işleri zahmetli olur.Bazen zengin olur bazen de fakir.Eğer şark tarafına azimet ederse hayırlı olur.Muharrem ve kanunu evvel hayırlı olur. Salı günü ve cuma gecesi ve cumartesi muvafık gelir. Akrep ve balık burcu kendisine muvafık gelir. Başka yıldızlı kimselerden sakınmalıdır. İsa isimli olanlardan hazer etmelidir.Babasının evinden kendisine fayda gelmez. Kendine ayrı bir hane yapmalıdır. Babası evi yengeç'dır. Babası anasından evvel vefat et­miş olduğundan eline gelen miras kendisine fayda etmez.
Kardeşlerinin evi boğa'dir. Kardeşlerinden fayda görmez. kadıninin evi terazi'dır. Her kadıni sever. Başından üç nikâh geçer.
Oğlunun ve kızının evi aslan'dir. Onlardan fayda görür. Ya yüzünde, ya belinde ya da göğsünde demir yarası vurulmuş olur.
Ömrünün evvelinde mal sahibi, ortasında darlık görür, sonunda yine mal sahibi olur. Kırk yaşından sonra işi açılır. Gıybet edicileri çok olur. Alâmeti sihir kâr etmez. sağlık ve huzuru evi koç'dir. sağlık ve huzuru uzun olur. Evladının evladını görür. Hastalığı evi akrep'dir. Hastalığı sıcaktan olur ve kan al­maktan olur. Ümid evi kova'dir. Dostlarından her işi müşkil olur. dilek ve isteki Hak Teâla'dan, ama geç olur. Düşmanlık evi balık'tur. Düşmanları kendi ahbab ve akrabasından olur. Onlara zafer müşkil olur. Kızıl taşlı yüzük taşırsa kutlu ve hayırlı olur. Yeni ay görürse kızıl nesneye bakmalıdır, müba­rek olur.
Salı günü nüsha yazıp üzerinde taşırsa bütün hastalıklarından kurtulur. Beylerin ya­nına vardığında sağ tarafına durursa dilek ve isteki yerine gelir. Her işe Cumartesi günü başlarsa muradı hasıl olur. Dört yerde ölüm korkusu vardır: Bir ya­şında, altı yaşında, dokuz yaşında ve otuz ya­şında. Bunları geçerse doksan yıl, altı ay ve on üç gün ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illal­lah.

YILDIZ.NAME Dostları