yıldızname burcu kova olan erkeklerin özellikleri

Hangi kişinin burcu kova ve yıldızı satürn olursa, sarı beniz­li olur. Yıldızı havaî olur. Kâh fakir ve kâh zengin olur.
Hâkimin huzuruna vardığında sağ ta­rafında durmalıdır. Dilekleri yerine gelir.
Kardeşleri evi koç'dir. Onlardan çok ha­yır görür. Babaı ve anası evi boğa'dir. Ana­sından evvel babası vefat etmiş olur. Çok fay­da görür. Evladı evi ikizler'dır. Evladı olur. Erkek ve beş kız olur. Kızlardan fayda görür. Hastalığı evi yengeç'dır. Safra, baş ve bel ağrısından olur. kadın evi aslan'dir. Başından üç nikâh ge­çer. seyahat evi terazi'dır. Yolculuk etse yararlı olur. Düşman evi yay'dir. Düşmanları çok olur. Asıl düşmanı ailesi olur. Kendisini ondan sakınmalıdır. Her sırrını kadınine söyleme-melidir, gayet dikkat etmelidir.İki yerde ölüm korkusu vardır. Bir yaşında ve yirmi yaşında. Bunu da geçerse doksan yıl ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah

YILDIZ.NAME Dostları