yıldızname burcu yengeç olan erkeklerin özellikleri

Hangi adamın burcu yengeç ve yıldızı ay olsa ak tenli, elâ gözlü ve salih olur. Ravza-i Mutahhare'yi ziyaret edip Hac-cı yerine getirir.
Yüksek yerden, eski duvardan sakınmalı­dır. Fatiha, İhlâs ve Muavvizeteyni misk ile yazıp başında taşısın, muradına erer. sağlık ve huzuru evi aslan'dir. sağlık ve huzuru uzun ve zengin olur. Kardeşleri ve komşularıyla daima düş­manlık eder. Ana ve ata evi terazi'dır. Oğlu ve kızının evi Ak-reb'dir. Oğlu ve kızı çok olur. Ama on­ların kahrını çe-ker. seyahat evi balık'tur. seyahat eylemek iyi olur.
İşi müşkil olur ve padişahlık işini işler. Hastalığı evi yay'tir. Hastalığı yürek, ka­rın ve istiskadan olur. Öksürükten olur.kadın evi oğlak'dir. kadınten daima kahır çeker. Eğer kendi milletinden kadın alırsa iyi olur. Ümid evi boğa'dir. Ümidi Hak Teâlâdan hasıl olur. Düşman evi ikizler'dır. Düşmanları olup hazer etmelidir. İhlâs okumalıdır. Pazartesi günü Hafız ve Mücîb isimlerini adedince oku­malıdır. Ta ki kuvvetli kapıları açılsın ve düş­manlardan kurtulsun. Muharrem ayı yararlı olur. Yeni ay görse on iki Salavat-ı Şerife ve on Fatiha, on İhlâs-ı Şerif, on Elem neşrah leke okumalıdır. burcu kutlu ve hayırlı olur. Gerek nikâh gerek gayrı ol­sun.
Ulular katında sol yanında durmalıdır, ha­ceti yerine gelir. Ömründe üç ölüm korkusu vardır. Dört yaşında veya altı yaşında, yahut yirmi yaşında. Bunları geçince uzun ömürlü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah.

YILDIZ.NAME Dostları