yıldızname burcu boğa olan kadınların özellikleri

Hangi kadınin burcu boğa ve yıldızı venüs olsa güzel yüzlü, güzel suretli, güzel gözlü, güzellik ve cemâl sahibi olur. Her kadınla kı­yas edilemez. Cömert ve kerim olur. Kalbi merhametli olur. Çalgı ve oynamayı sever. Ailesi tarafında kasavet çok olur. Lisanı tatlı olur. Kendisinde bir nişan alâmeti olur.
Hayat evi boğa'dir. Ömrü uzun olur.
Dişleri seyrek olur. Rızkı çok olur. Akra­basından miras hasıl olur. Kardeşleri evi Se-retân'dır. Kardeşlerinden fayda olmaz.
Yakında ve uzakta kendine ahbab olanlar iyi olur.
Anası ve babası evi aslan'dir. Analarından fayda gör-mez.
Evladı evi başak'dir. Evladı çok olur. Lâkin tebe'i karın, ümmüssıbyan ve nazarî ile illeti gider, fayda olmaz. Üzerinde sin bu­lundurmalı, evladları selim olur.
Hastalığı evi terazi'dır. Hastalığı safra ga­lebesinden olur. Nar suyu iyi gelir. Kalbi fe­rah olur. Arkasında ve yanlarında bir ağrı olur. Yengeç ile zeytinyağı iyi gelir. Sürünür, şifa bulunur.
Zevcenin evi akrep'dir. Başından iki nikah geçer. İkinci eşi faydalı olur. İnsanlar arasın­da büyük bir kıymeti olur.
Düşman evi koç'dir. Düşman kendi cin­sinden olur.
Cuma günü kutlu ve hayırlı olur. Perşembe günü yaramaz olur. Recep ayı kutlu ve hayırlı olur. Şaban ve Nisan yaramaz olur.
Üç yerde ölüm korkusu vardır. İki yaşında veya beş yaşında yahut yirmi yaşında. Eğer bunları geçerse yüz yıl ömrü olur.
Eğer yeni ay görse erkek yüzüne baksın. Yatarken sol yanına yatıp, başını kıbleye yü­zünü garp tarafına koysun. Cin taifesinden halâs olur. Vallahu a'lemu bilgaybi.

YILDIZ.NAME Dostları