yıldızname burcu koç olan kadınların özellikleri

Hangi kadınların kadınin burcu koç ve yıl­dızı mars olursa, beyaz tenli, dili uzun, diş­leri seyrek olur. Ailesi yanında sevgili olur. Sağ elinde bir nişan alâmeti bulunur. Sözünde sadık ve yemekte cömert olur. Şedîdülbekar ve yaşı ağırkan olur.
Mal evi boğa'dir. Rızkı bol ve müdebbir olur. Hazreti Allah saadet kapılarını açar.
Kardeşi evi ikizler'dır. Kardeşleri yanında sevgili olur. Kardeşlerinden eline miras geçer
Anası ve babası evi yengeç'dır. Çocuklu­ğunda babaları vefat etmiş olur.
Evlat evi aslan'dir. Evladı çok, lâkin faydalı olmazlar. Kendinde tabi illeti olur. Hastalığı ins ve cin nazarından olur. Üzerinde nüsha taşırsa ortadan kalkar.Zevce evi terazi'dır. Başından iki nikâh geçer. birincisinden fayda görmez, ikincisi dindar ve emniyetli bir olur, çok fayda görür.
Ölüm evi akrep'dir. Ölümü bir yaşında olur. Bunu geçerse ziyadesiyle ömrü uzun olur.
Düşmanlık evi balık'tur. Düşmanları kendi­sine sihir etmiş olurlar, yahut ederler. İki er­kek yahut kadın olurlar. Onlardan sakın­malıdır.
Salı günü kutlu ve hayırlı olur. Çarşamba ve Cu­ma günü yaramaz olur. Aylardan Muhar­rem ve Nisan kutlu ve hayırlı olur. Receb ve Teş-rinievvel'den sakınmalıdır.
Parmağında kırmızı yakut taşımalıdır, kutlu ve hayırlı olur. Kırmızı elbise giyerse müba­rek olur.
Ne kadar ekşi şey yerse iyidir.
Uç yerde ölüm korkusu vardır: İki yaşın­da, yirmi yaşında yahut yirmi beş yaşında. Eğer bunları geçerse çok uzun ömrü olur.
Eğer baş ağrısı gelirse ve çok olursa yahut başka bir hastalık gelirse dühni tukır, zencefil suyu ve demirhindiyi bir temiz su içine koyup sabahleyin üç gün aç karnına içmelidir. Büz­nillâh kaybolacaktır. Vefkul jüpiter ve hır-zul aksam dahi yazdırıp üzerinde taşımalıdır. Biiznillâh şifa bulur. Bu nüshaları tütsü etme­li, kıstıladen, mıhleb kabuğu, mey'aisâile, le-banızüker ve mastakî bunları bir yere topla­yıp iyi zeytinyağı ile halledip vücuduna sür­meli. Bu nüshaları tütsü etmeli. Biiznillâhi teâla iyi olur.

YILDIZ.NAME Dostları