aslan burcu için manevi reçete

Burcu Esed, yıldızı Şems beyan eder.
On iki dev ve peri padişahlarının taifesin­den ekâbir peri mensubtur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı aziminde cümlesini davet edip sual buy­urdular ki:
-  Ey devler ve periler padişahları. Bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım şu­dur: Ademoğullarından gerek erkek ve ge­rekse avret, burcu Esed yıldızı Şems olursa bu adama sıkıntı, zahmet ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi nedir?
Bunu söylediğinde hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:
-  Ey Emirel cinni vettayri vel vuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun.

Benim ismim Haksah b. Teymûz'dur. Sük-kânım ve durağım rüzgâr gibi sarp dağlarda ve ağaç diplerinde gezerim. Ne zaman ki bu yıldızlı Ademoğulundan gerek erkek ve ge­rekse avret, benim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda o adama bir kara it gibi tasallut ederim. Sesim kulağına gider, vücudunda kılları derin olur.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Meymûn; yeri, göğü ve cümle mahlu-katı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-  Bizler o adamdan pek uzak oluruz, sem­tine varmaktan sakınırız, diye kasem eyledi.
Pazar günü yahut Perşembe gecesi saat birde şöyle yazacaktır:

Bunu yazıp tütsü versin:

Bunu yazıp suyunu içirilmelidirler:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları