balık burcu için manevi reçete

Burcu Hût ve yıldızı Müşteri beyan eder.
Bir kimsenin burcu Hût ve yıldızı Müşteri olsa on iki dev ve peri padişahlarının taifesin­den ekâbir peri mensubtur.
Hazreti Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine divan-ı aziminde cümlesini davet edip sordu­lar ki:
-   Ey devler ve periler padişahları. Bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım bu­dur ki, Ademoğullarından gerek erkek ve ge­rekse avret, burcu Hût ve yıldızı Müşteri olursa bu yıldızlı adama nice zahmet ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi nedir?
Bunu söylediğinde hemen yer öpüp şöyle cevap verdi:
-   Ey Emirel cinni vettayri vel vuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun.

Benim ismim Şeşdor Mekânım ve durağım rüzgâr gibi   sarp dağlarda ve
ağaç diplerinde gezerim Ne /.iman ki bu yıldızlı kimseden gerek erkek ve gerekse av­ret, benim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda adama bir kara it gibi tasallut ederim. Sesim kulağına girer. Vücu­dundaki kılları diken gibi olur.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Şeşder; yeri, göğü ve cümle mahlukatı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-  Bizler o adamdan uzak olur ve semtine varmaktan sakınırız, diye kasem eyledi.
Perşembe günü yahut Pazartesi gecesi saat birde şöyle yazmalıdır:

Ve bunu yazıp tütsü vermelidir:

 

Bunu yazıp bir ulu ağaç dibine göm :

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları