Boğa burcu için manevi reçete

Burcu Sevir ve yıldızı Zühre beyan eder.
Bir kimsenin burcu Sevir ve yıldızı Zühre olursa on iki dev ve peri padişahları taifesin­den ona bir peri mensubtur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzur-i saadetine di-van-ı aziminde cümlesini davet edip sual buy­urdular ki: Ey devler ve periler padişahları; bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım bu-dur ki, Ademoğullarından gerek erkek gerek­se avret, burcu Sevir ve yıldızı Zühre olursa böyle yıldızlı adama nice zahmet, sıkıntı ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur? İsmi nedir ? Bunu söylediğinde hemen o dev ve peri padişahları yer öpüp şöyle cevap verdi:
-  Ey Emirel cinni vettayri vel vuhûş. Ey devler, periler, cinler ve kuşlar ile cümle mahlukatın hak peygamberi. Cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim, Hîtânûş b. Samsân'dır. Me­kânım ve durağım, rüzgâr gibi yel ve sular ve eski viran mahallerden kuş gibi uçarım, her mahalde hazır olurum. Ne zaman ki bu yıl­dızlı olan Ademoğulundan gerek erkek ve ge­rekse avret, benim taifemden birine muhalif üzere uğrasa hemen o anda o adamın üstüne konarım. Vücudu ateş gibi olur, cümle azası kesik olur ve yüzünün rengi gider.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Hîtânuş; yeri ve göğü ve cümle mahru­katı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha hazırlayıp bu yıldızlı adamda olsa yine tasal­lut eder misin? Tez cevap ver, dedi.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-  Bizler o adamdan pek uzak oluruz ve semtine varmaktan sakınırız, diye kasem ey­ledi.

Cuma günü yahut Salı gecesi saat birde şöyle yazmalıdır:

 

Ve bunu yazıp içirsinler:

 

Bunu yazıp yere gömsün:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

 

YILDIZ.NAME Dostları