Yıldızname burcu Koç olanlar için manevi reçeteler.

Burcu Hamel ve yıldızı Merih beyan eder.
Bir kimsenin burcu Hamel ve yıldızı Merih olursa on iki dev ve peri padişahları taifesin­den ona bir peri mensubdur.
Hz. Süleyman (a.s.) huzuruna divan-ı azi-minde cümlesini davet edip sual buyurdular ki:
-   Ey devler ve periler padişahları; bugün cümlenizi huzuruma davetten muradım bu-dur ki, Ademoğullarından gerek erkek gerek dişi, burcu Hamel ve yıldızı Merih olursa bu adama nice zahmet ve meşakkat eden hangi dev ve peri mensuptur ve ismi nedir?
Bunu dediğinde hemen o dev ve peri pa­dişahları yer öpüp şöyle cevap verdi:
-   Ey Emirel cinni vettayri vel vuhûş; ey devler, periler, cinler ve kuşlar, cümle mali­ki katın hak peygamberi, cümlemizin canı hazretin yoluna feda ve kurban olsun. Benim ismim, Ebâ Leys İbni Seylûb'dur. Mekânım ve durağım, rüzgâr gibi deniz göl ve kuyu ke­narlarında gezerim.
Ne zaman ki bu yıldızlı Ademoğulundan gerek erkek ve gerekse avret, benim tai­femden birine muhalif üzere uğrasa hemen o adama sıtma gibi tasallut ederim. Şöyle ki, yüzü ve gözü şişer ve hali kötü olur.
Hazreti Süleyman (a.s.) gazaba gelip kasem verdi ki:
-  Ey Ebâ Leys; yeri, göğü ve cümle mahlu-katı yoktan var edenin ism-i pâki hakkı için, şimdi seni yakarım.
Şu tertib üzere nüsha edip bu yıldızlı adam­da olsa yine tasallut eder misin? Tez cevap ver, dedi.
Hemen yer öpüp cevap verdi ki:
-  Bizler o adamdan pek uzak oluruz ve semtine varmaktan kaçınırız diye kasem ey­ledi.

Salı günü yahut Cumartesi gecesi saat bir­de bunu yazıp boynuna takarak taşımalıdır.

koc_burcu_manevi_recete

Ve bunu yazıp tütsü vermeli, yedi gün akşam ve sabah:

Ve bunu yazıp denize bırakmalı:

Ve bunu yazıp içmelidir:

Ayrıca bakınız : Günlerin tılsımları (Tılsımatı eyyamı usbu) , Ayların tılsımatı (Tılsımatı mie ve isnaaşer) ve Tüm burç muskalarının altına yazılacak olan yazı.

YILDIZ.NAME Dostları