Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, bil ki Hak Teâlâ'ya tev-vekkül etmelisin. Ama öyle görünüyor ki bir çokları senin devletini istemezler. Fakat dev­let senindir. Yakın zamanda iyilik göreceksin. Allaha şükredip günahlarına tevbe etmelisin. Ta ki yaşın uzun ola. Nitekim Hak Teâlâ, Hazreti İsmail'i bıçak belâsından emin eyledi, seni dahi bütün belâlardan kurtarır. Eline to­prak alsan altın olur ve talihin açılır, mu­radın hasıl olur inşallahu teâlâ

YILDIZ.NAME Dostları