Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, senin mislin Yâkub Aleyhis-selâm gibidir. Nitekim oğlu Yusuf âleyhisselâm'dan ayrılınca çok elem çekti, so­nunda sevindi. Sen de sevinirsin ve çok mem­nun olursun. Elinde çok varlık geçer, arzu­larına erişirsin. Hak Teâlâ nimet kapısını açıverir inşallahu teâlâ.

YILDIZ.NAME Dostları