Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, ki bir kişi ile dostluk kura­caksın. Ondan çok hayır göreceksin ve sevin­eceksin. Düşmanlarına galip olacaksın. İhti­yaçların yerine gelecek. Nitekim Hak Teâlâ Eyyüb Aleyhisselâmm duasını müstecab kıldı. Sen de onun gibi bütün belâlardan kurtula­caksın. Ayrıca, bir yolculuk görünüyor. Mü­barek hacetin yerine gelsin, muradına erişe-sin inşallahu teâlâ.

YILDIZ.NAME Dostları