Niyetlere göre yıldızname bakımı

 

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, Hak Teâlâ'nın verdiğine ka­naat etmelisin. Eğer daha fazlasını istersen attan inip eşeğe binmiş gibi olursun. Senin misâlin Nûh Aleyhisselâma benzemektedir. Nitekim Nûh Aleyhisselâm Hak Teâlâ'ya duakıldı. Allah Teâlâ da onu kendi kavminin az­gınlığından korudu. Yine bunun gibi düş-man şerrinden emin eyledi. Senin katında iki yüzlü kimseler vardır. Yüzüne iyi söz söyleyip gönüllerinden hainlik ederler. Onların şerrin­den kendini sakın. Ömrün uzun olup mu­radın hasıl olur inşallahu teâlâ.

 

YILDIZ.NAME Dostları