Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, senin misalin Yunus Aley-hisselem gibidir. O çok zahmet çektikten son­ra hayra erişti, sana öyle de görünüyor.

Ayrıca bir yerden miras veyahut elinden çıkmış bir şeyin var ise eline geçecektir. Böy­lece daima kendini sevinç ve mutluluk içeri­sinde göreceksin. Malın artıp çok fazla ola­caktır. Muradına erişip istediğine kavuşacak­sın. İki sevincinden birisi, nimetin artacak, bi­risi de maksadına ulaşacaksın inşallahu teâ­lâ

 

YILDIZ.NAME Dostları