Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, bil ki nice kimseler senin devletini istemiyorlar. Fakat devlet senindir. Hak Teâlâ senin için düşmanlarını yok etti. Nitekim rahmet suyu verdi. Sana çok mal verecektir, sevineceksin. Yanında iki yüzlü kimseler vardır. Dilleri ile sana dostturlar, kalpleriyle hainlik ediyorlar. Ama fırsat se­nindir. Alimler yanında muradın hasıl ola­caktır inşallah.

YILDIZ.NAME Dostları