Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, nice kimseler fırsatını gözlerler. Kötülükleri kalbinden çıkar. Bun­dan sonra Hak Teâlâ her işi hayra döndürür. İsa Peygamber ölüyü diriltip emin olduğu gibi, senin de şimdiden sonra tâliin, hürmetin, rızkın ve devletin budur. Bir çokları senin kaygunu çekerler ve devletini, iyi olduğunu isterler. İmdi sen de diline sakınıp kimseye demiyesin. Ama nice kimseler devletini dile­mezler. Ama devlet senindir. Muradına erer­sin inşallahu teâlâ.

YILDIZ.NAME Dostları