Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, muştuluk olsun sana ki sen bu niyeti kıldın, düşmanlar arasındadır. Ve lâkin Hak Teâlâ nasip kılar da senin bir avret elinde hasıl olup çok mal eline geçer. Lâkin düşmanların meğer sana hile etmek isterler. Ama zafer bulamayıp onların şerrinden emin Oİursutl. Fakat sabırsızlık eyleme, pişman olursun. Dostların nasihatini işit. Muradın hasıl olur. İstediğini bulursun inşallahu teâlâ

YILDIZ.NAME Dostları