Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, senin mislin Nûh Aley-hisselâm gibidir. Nûh Aleyhisselâm dua edip kavmini helâk eyledi. Senin halin de onun gibidir. Hak Teâlâ bütün düşmanlarını helâk eyledi. Şimdiden sonra işin hayra döner. Hak Teâlâ'ya şükür etmen gereklidir. Ta ki şük­rün sebebiyle doğru yoldan çıkmayasın. Güneş nuru gibi nursun. Nice kimseler sana ya­vuzlukla bakarlar. Hak Teâlâ seni onlardan halâs eyledi. Elinden çıkmış nesne ne var ise eline geçer. Muradın hasıl olur inşallahu te­âlâ

YILDIZ.NAME Dostları