Niyetlere göre yıldızname bakımı

Câfer-i Sadık buyurur ki: Ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, senin mislin Süleyman Aley­hisselâm gibidir. Muştuluk olsun sana ki, bir büyük sevinç vardır. Mal veyahut hatun se­vinci gibi. Süleyman Aleyhisselâm hem mal ile, hem de Belkıs'ı alıp sevindiği gibi ihsanlar­la, sevinesin. Bu devlete erişip işin yürüye. Herkes senin emrine muti olurlar. Düşman­ların kör olup gaipten bir haber işitip mem­nun olursun inşallahu teâlâ.

YILDIZ.NAME Dostları