İsme göre ücretsiz online yıldızname nasıl bakılır ?

İsminizin baş harfine göre aşağıdaki açıklamaları okuyun:

Elif, Be, Te,Se, Cim, Ha, , Dal, Zel, , , Sin, Şın, Sad, Dad, , , Ayn, Gayn, Fe, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav,Hee, Lamelif, Ya

İsminizin arapça yazılışını bilmiyorsanız aşağıdaki alfabetik linklerden arapça yazılışını ve bu tablodan da Türkçe-Arapça harf eşleştirmesini bulabilirsiniz.

a,b-c,c-d-e,e-f-g,h-ı-i-j,k-l-m,m-n,o-ö-p-r,s-ş,t-u-ü-v,y-z

1) Bir kimsenin isminin baş harfi elif gelirse Cuma günü, cin alâmetine uğramış olur. O kimseye şu âyeti yazıp yedi gün suyunu içirilip ve bir de hamail (muska) olarak yazıp üzerinde taşıtılması lazım gelir. Allah'ın izniyle o mübtelâ olduğu dertten kurtulur.

elif_harfi

.2-) Bir kimsenin evveli ismi harfi bâ gelirse Cumartesi günü peri alâmetine uğramış olur. Bu dahi bir muska yazıp üzerine taşısın. Bunu yazıp üç gün tütsülesinler.
1 (Gaded cehennem nâşâl) 2(Cehennem atşan) 3 (Cehennem erbaan). Bunları üç gün tütsülesinler. İnşaallah o kimse derdinden halâs olur.

.3-) Bir kimsenin evveli ismine harfi tâ gelirse Pazar günü akşam vakit korkmuş olur. işbu âyeti yazıp taşısın ve hem de yazıp suyunu içsin.

ta_harfi

4-) Bir kimsenin isminin baş harfi sâ gelirse isneyn gecesi vücuduna yahut boğazına bir ağrı girmiş olur. Aşağıdaki ayeti kerimeyi hem taşısın hem yazıp suyunu içsin ve üç gün aç karnına bal yesin.

sa_harfi

Ayrıca felak ve nas sureleriyle beraber ayetel kürsi yazılıp hastanın üzerinde taşıtılmalıdır.

5-) Bir şahsın isminin baş harfi cim harfi ise salı günü kabirler arasında korkmuş olur. Felak,Nas sureleri, ayetel kürsi ve aşağıdaki ayeti yazıp üzerinde taşırsa bir daha korkmaz.

cim_harfi

 

6-) Bir kimsenin isminin baş harfi ha helirse perşembe günü cin alametine veya sihre uğramış olur.Ayetel kürsi ve aşağıdaki ayeti yazıp taşıyarak şifa bulur inşaallah.

ha_harfi

7-) Bir kimsenin ismin baş harfi hıı ise çarşamba günü yılan şeklinde bir şeyden korkmuştur. Misk ve safran mürekkebiyle aşağıdaki ayeti yazarlarsa ve taşıtırlarsa şifa bulur.

8-) Bir kimsenin isminin baş harfi dal ise nazara uğramış olur. Aşağıdaki ayeti yazıp üzerinde taşısın.

dal_harfi

9-) Bir kimsenin isminin baş harfi zâl ise nazara uğramış olur.Felak, Nas sureleri, ayetel kürsi ve aşağıdaki ayeti yazıp üzerinde taşıtırlarsa şifa bulur.

zal_harfi

10-) bir kimsenin isminin baş harfi ra harfi ise bir düşman tarafından sihre uğramış ya da bir kadın tarafından anzar edilmiş olur. Besmele ile beraber Felak,Nas, fil sureleri ve ayetel kürsi yazılarak taşıtılmalıdır.

11-) Bir kimsenin isminin baş harfi zâ ise bir kadının fitnesine uğramış ve kalbinde vesvese oluşmuştur.Besmele ile beraber Felak,Nas, fil sureleri ve ayetel kürsi yazılarak taşıtılmalıdır.

12-) Bir kimsenin isminin baş harfi sin ise köpekten korkmuş olur. Köpek tüyü ile tütsü yapıp Besmele ile beraber Felak,Nas sureleri ve ayetel kürsi yazıp taşırsa şifa bulur.

13-) Bir kimseni ismini baş harfi şin ise süfli cinlere uğramış olur.Kalbi ağrır. Üç gün üzerlik tütsü edilerek ayetel kürsi,felak nas sureleri ve fil suresi yazılarak üzerinde taşıtılırsa şifa bulur.

14-) Bir kimsenin isminin baş harfi sad gelirse halk tarafından bir hastalık gelmiştir. Sadaka versin ve aşağıdaki ayet yazılarak üzerinde taşıtılsın.

sad_harfi

15-) bir kimsenin ismini baş harfi dat gelirse salı günü bir hastalığa yakalanmıştır. Üzerlik ile tütsülenerek aşağıdaki ayeti yazıp üzerinde taşıtsınlar, şifa bulur.

dad_harfi

16-) Bir kimsenin adının ilk harfi ta ise vücudunda ve kalbinde bir ağrı ve bir hareket olmalıdır. Besmele ile beraber inşirah suresi yazılıp taşıtılmalıdır.

17-) bir kimsenin isminin baş harfi zâ harfi ise vücudunda bir ateş belirerek içerisinde bir hareket oluşur.Besmele ile beraber ayetel kürsi felak ve nas sureleri yazılıp taşıtılmalıdır.

18-) Bir kimsenin isminin baş harfi ayn ise bir hasetçinin hasedine uğramış olur.Şu ayeti yazıp taşımalıdır.

ayn_harfi

19-) bir kimsenin isminin ilk harfi gayn ise bir acuze karı :D ona nazar etmiş olur.Kırmızı şekeri aç karnına yedi sabah yemelidir. Besmele ile beraber Felak, nas sureleri ve ayetel kürsi yazılıp taşıtılmalıdır.

20-) İsmini baş harfi fe olan çarşamba günü uyku esnasında birinden kendisine hazer gelmiştir. Besmele ile kevser suresi yazılıp taşıtılmalıdır.

21-) İsmi kaf harfiyle başlayanların kalbinde bir sıkıntı vardır. Besmele ile birlikte aşağıdaki ayeti ve ayetel kürsi yi yazıp taşırsa şifa bulur.

kaf_harfi

22-) Bir kimsenin ismini baş harfi kef ise cin alametine uğramıştır. Besmele ile aşağıdaki ayet ve ayetel kürsi yazılıp taşınmalıdır.

kef_harfi

23-) Bir kimsenin isminin baş harfi lam ise can evinde bir ağrı vardır. Besmele ile birlikte aşağıdaki ayet yazılıp taşıtılmalıdır.

lam_harfi

24-) Bir kimsenin isminin baş harfi mim ise kabirler arsında bir cin alametine uğramış olur. Sağ böğründe bir ağrı olur. Besmele ile beraber bu ayeti yazıp taşıtsınlar.

mim_harfi

25-) Bir kimsenin ismini baş harfi nun ise vücudunda ve gözünde bir ağrı vardır. Besmele ile birlikte bu ayetler yazılıp taşıtılmalıdır.

nun_harfi

26-) Bir kimsenin ismini baş harfi vav ise cin tayfasından korkmuş olur. Bu esmaları yazıp taşırsa şifa bulur.

vav_harfi

27-) Bir kimsenin ismi he harfiyle başlarsa cin alametine uğramıştır.Besmele ile birlikte fil suresi yazılarak taşıtılır.

28-) Bir kimsenin ismi lamelif ile başlarsa başında ve göğsünde bir ağrı bulunur. Besmele ile beraber Felak, nas sureleri, nur suresi ve ayetel kürsi yazılıp taşıtılırsa şifa bulur.

29-) Bir kimsenin ismi ya harfiyle başlıyorsa bir cinni kendisine aşıktır.Üç gün aç karnına bal yemelidir.Besmele ile beraber bu ayet yazılıp taşıtılır.

ya_harfi

YILDIZ.NAME Dostları